Dolandırıcı, Sahtekârlar veya Arayıp Rahatsız Edenlerin Telefon Numaraları

Bu sayfada bizleri gereksiz yere arayıp rahatsız eden, birşeyler satmaya çalışan, Sözde avukatlık bürosu ReAlacak gibi insanları rahatsız ederek para koparmaya çalışan, fii tarihinden kalan, zaman aşımına uğramış, gerçek dışı borçları tehtitle almaya çalışan kanunsuz kişilerin veya firmaların telefon numaraları ifşa edilmektedir. Eğer sizi arayan numara bu listede var ise telefonunuzdan engelleyiniz.


DOLANDIRICI, SAHTEKÂR veya RAHATSIZLIK VERENLER LİSTESİ

02122451015
02123868069
02123868083
02127040892
02127040982
02127040987
02127056364
02129070006
02129070066
02129070325
02129071851
02129080547
02129220185
02129220363
02129221168
02129290440
02129459349
02129459389
02162120647
02162341370
02162370160
02162370165
02162370369
02162565770
02167094353
02169886194
03125242085
03125242085
03125242107
03125242328
03125242360
03224520167
05301319029
05322029015
05322809416
05332081620
05342648998
05373180633
05385181107
05412703199
05413214216
05413487303
05414182534
05415337051
05418202569
05422900495
05423536647
05423555307
05428260403
05428260475
05428260478
05434802795
05435101336
05435220200
05435306110
05436010649
05436428508
05437891289
05444752361
05454100894
05455900708
05456236578
05467853151
05495200042
05497966775
08502220606
08502700232
08502751181
08502751310
08502751395
08502751538
08504410543
08504529546
08504730759
08504730879
08504730881
08504802199
08504804335
08504804887
08504807615
08504840692
08504841113
08504841113
08504841240
08504841346
08504841715
08504901758
08505331946Sizleri gereksiz yere arayıp rahatsız eden firma veya kişiler kanun önünde suçludur.

Bu fiil Kanunda; Kişilik Haklarını İHLÂL olarak yer almaktadır. Yasalarımızda “Kişilik Hakkı”nın tanımı yapılmamıştır. Kişilik hakkı kavramına dahil olan kişilik değerlerinin de tek tek sayılıp belirlenmediği, bir başka deyimle içeriğinin yasa koyucu tarafından açık ve kesin olarak ortaya konulmadığı görülmektedir. Ancak doktrinde ortak kabul gördüğü üzere, kişilerin sadece varolmaları nedeniyle tanınan, ayrılmaz biçimde sahip oldukları, hukuk düzeni tarafından korunan yaşam, beden bütünlüğü, sağlık, şeref ve haysiyet, isim, resim, özel hayat, kişisel veriler özgürlükler gibi kişisel değerler üzerindeki haklar, kişilik hakkını ifade eder. Yeni Medeni Kanunda kişilik hakkı bir tüm olarak ve ad belirtmek suretiyle 24 ve 25. maddelerde düzenlenmiştir. Yasanın düzenleme biçiminden genel bir kişilik hakkı kavramını benimsediği anlaşılmaktadır.Size hangisi ile dönüş yapalım?